Czytanie

MIEJSKI ROZWÓJ

WPROWADZANIE Afrykańskie perspektywy Afrykańczycy ROZWÓJ MIAST Zlokalizowany w kontekście wspólnej rzeczywistości globalizacji, URBAN DEVELOPMENT stanowi platformę do przemyślenia współczesnych problemów szybkiego urbanizacja, mobilność i konfrontacja konkurencyjnych różnic kulturowych i ideologicznych. Wykorzystując specyficzne przejawy kontynentu afrykańskiego, stoisko URBAN DEVELOPMENT zamierza produktywnie zaangażować afrykańskie procesy i etapy transformacji urbanistycznej,...

Continue reading...

KRYZYS MIEJSKI I Opór

WPROWADZANIE Szeroko rozumiane miasto jest nie tylko wytworem społeczeństwa, ale pełni także określoną rolę w społeczeństwie. Od współczesności rola miasta stała się kluczowa dla transformacji społeczeństwa i rozwój na wielu poziomach iw różnych sferach. Według Davida Harveya jest to istotny organ w akumulacji kapitału poprzez rozwój miast;...

Continue reading...