KRYZYS MIEJSKI I Opór

WPROWADZANIE Szeroko rozumiane miasto jest nie tylko wytworem społeczeństwa, ale pełni także określoną rolę w społeczeństwie. Od współczesności rola miasta stała się kluczowa dla transformacji społeczeństwa i rozwój na wielu poziomach iw różnych sferach. Według Davida Harveya jest to istotny organ w akumulacji kapitału poprzez rozwój miast;...

Continue reading...